Bài 2B: Sửa cao độ đường Feature line qua thanh công cụ

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Bước 1:

+ Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Elevation Editor…

feature_line8

Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ:

Select object:

+ Cách 2: Nhấn chọn đường Feature Line cần sửa cao độ, nhấn chuột phải chọn Elevation Editor…

feature_line9

+ Cách 3: Nhấn chọn đường Feature Line cần sửa cao độ. Trên thanh Ribbon>thẻ Feature Line>bảng Modify>Edit Elevations>Elevation Editor

feature_line10

+ Cách 4: Gõ lệnh GradingElevEditor trên thanh Command Line

Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ:

Select object:

Bước 2: Thanh công cụ Panorama để sửa cao độ cho đường Feature Line.

feature_line12

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.