Bài 2C: Nâng/hạ đều cao độ đường Feature Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
Bước 1:
+ Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Raise/Lower
feature_line13
Sau đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để nâng/hạ đều cao độ
Select objects:
+ Cách 2: Chọn đường Feature Line cần nâng/hạ đều cao độ, nhấn chuột phải chọn Raise/Lower…
feature_line14
+ Cách 3: Chọn đường Feature Line cần nâng/hạ đều cao độ. Trên thanh Ribbon>thẻ Feature Line>bảng Modify>bảng Edit Elevations>Raise/Lower
feature_line15
+ Cách 4: Gõ lệnh RaiseLowerFeatures trên thanh Command Line
Sau đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để nâng/hạ đều cao độ
Select objects:
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập độ chênh cao
Specify elevation difference <1.000>:
Và cuối cùng thông báo kết quả.
Selected entity was raised 1.000

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.