Bài 2D: Sửa cao độ đường Feature Line qua thanh Command Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
Bước 1:
+ Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevations>Edit Elevations
feature_line19
Sau đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ
Select object:
+ Cách 2: Nhấn chọn đường Feature Line cần sửa cao độ. Trên thanh Ribbon>thẻ Feature Line>bảng Modify>bảng Edit Elevations>Edit Elevations
feature_line20
+ Cách 3: Gõ lệnh EditFeatureElevs trên thanh Command Line
Sau đó, tương tự như Cách 1, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line để sửa cao độ
Select object:
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D sẽ hiển thị từng đỉnh của đường Feature Line để nhập cao độ.
feature_line21

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.