Bài 2E: Chèn thêm/xóa điểm cao độ cho đường Feature Line

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây.
+ Cách 1: Vào menu Grading>Edit Feature Line Elevation>Insert Elevation Point hoặc Delete Elevation Point
feature_line23
 + Cách 2: Gõ lệnh InsertFeatureElevPoint để chèn thêm điểm hoặc DeleteFeatureElevPoint để xóa điểm
Bước 2:
+ Với trường hợp thêm điểm:
Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line cần thêm điểm
Có thể chỉ ra đường Feature Line bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc gõ N để nhập tên
Select object or [Name]:
Tiếp theo, chỉ ra vị trí điểm trên đường Feature Line cần thêm hoặc gõ D để nhập khoảng cách hoặc gõ I để nhập khoảng cách đều
Specify point or [Distance/Increment]:
Nhập cao độ cho điểm cần thêm hoặc gõ S để chọn cao độ tại điểm đó trên bề mặt
Specify elevation or [Surface] <708.681>:
+ Với trường hợp xóa điểm:
Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường Feature Line cần xóa điểm
Có thể chỉ ra đường Feature Line bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc gõ N để nhập tên
Select object or [Name]:
Chỉ ra điểm cần xóa hoặc nhập A để xóa tất cả các điểm.
Specify point or [All]:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.