Bài 4B: Tạo nhóm mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

1. Nhóm mái dốc là gì?

Nhóm mái dốc là tập hợp gồm nhiều mái dốc khác nhau

Tại sao phải tạo nhóm mái dốc? Nhóm mái dốc giúp tạo thuận lợi cho việc quản lý các mái dốc và đặc biệt các mái dốc cùng nhóm sẽ tự động thêm vào bề mặt tạo từ nhóm mái dốc giúp tạo bề mặt thiết kế một cách đầy đủ và chính xác.

2. Các bước tạo nhóm mái dốc:

Bước 1: Mở thanh công cụ Grading Creation Tools. (Xem bài tạo mái dốc)

grading_group1

Bước 2:

+ Với trường hợp tạo nhóm mái dốc đầu tiên, hộp thoại Create Grading Group hiện ra:

grading_group2

+ Với trường hợp đã có nhóm mái dốc:

grading_group3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.