Bài 4D: Tạo mái dốc chuyển tiếp

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
1. Mái dốc chuyển tiếp là gì?
maidoc12
2. Các bước tạo mái dốc chuyển tiếp:
Phương pháp 1:
Bước 1: Mở thanh công cụ Grading Creation Tools
Bước 2: Trên thanh công cụ Grading Creation Tools, chọn mục như hình dưới:
maidoc7
Phương pháp 2: Gõ lệnh Creategradingtrasition trên thanh Command Line
Với trường hợp có nhiều Site và Group Name, Civil 3D yêu cầu chọn
maidoc8
Tiếp theo, tùy theo tiêu chuẩn tạo mái dốc như theo khoảng cách, độ cao, chênh cao, bề mặt mà Civil 3D sẽ yêu cầu nhập thông tin cụ thể để tạo mái dốc chuyển tiếp

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.