Bài 4E: Tạo mái dốc Infill

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0
1. Mái dốc Infill là gì?
Là mái dốc được tạo ra dựa vào một miền kín với đường bao ngoài là đường Feature line hoặc đường 3D Polyline. Như vậy khác với các loại mái dốc khác tạo ra dựa theo các tiêu chuẩn tạo mái dốc như theo khoảng cách, độ cao, bề mặt, …và giá trị độ đốc nhất định, mái dốc Infill không dựa theo các tiêu chuẩn tạo mái dốc mà chỉ được tạo theo một miền kín.
finished_pond
 
2. Các bước tạo mái dốc Infill
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Vào menu Grading>Create Grading Infill
maidoc11
+ Cách 2: Trên thanh công cụ Grading Creation Tools, nhấn chọn mục như hình dưới:
maidoc10
+ Cách 3: Gõ lệnh Creategradinginfill trên thanh Command Line
Bước 2:
Với trường hợp chưa có Grading Group nào, Civil 3D sẽ mở hộp thoại tạo mới
maidoc5
Bước 3:
Tiếp theo, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông tin tạo Infill:
Chọn một miền kín để tạo mái dốc bằng cách nhấn chuột vào một điểm trong miền kín. Chú ý: miền kín phải được định nghĩa bởi đường bao ngoài là đường Feature line hoặc đường 3D Polyline khép kín
Select an area to infill:
Civil 3D sẽ tự động tìm miền kín và tạo mái dốc

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.