Bài 4G: Tạo bề mặt từ mái dốc

Ngô Quốc Việt July 14, 2015 0

Phương pháp 1:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Grading>Grading Utilities>Create Detached Surface…

grading_surface_add2

+ Cách 2: Nhấn chọn mái dốc cần tạo bề măt. Trên thanh Ribbon>thẻ Grading>bảng Launch Pad>Create Detached Surface

grading_surface_add1

+ Cách 3: Gõ lệnh CreateDetachedGradingSurf trên thanh Command Line

Bước 2: Hộp thoại Select Grading Group: Chọn nhóm mái dốc

grading_surface_add3

Bước 3: Hộp thoại Create Surface: Nhập thông tin như tên, mô tả, kiểu hiển thị, vật liệu tô bề mặt cần tạo

surface3

Phương pháp 2:

Bước 1: Nhấn chọn mái dốc cần tạo bề mặt rồi nhấn chuột phải chọn Grading Group Properties…

grading_bemat1

Bước 2: Hộp thoại Grading Group Properties>thẻ Information

grading_bemat2

Hoặc chọn tùy chọn tự động tạo mái dốc ngay khi tạo nhóm mái dốc

grading_group2

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.