Thêm thư viện References từ Civil 2014, 2015 vào Visual Studio

Yuri Boyka July 17, 2015 0

Đối với phiên bản Civil 2014, 2015 các bạn cần thêm vào các dữ liệu tham chiếu của Civil để có thể sử dụng hỗ trợ API (Application Programming Interface) trong Civil 3D.

Bước 1: Click phải chuột vào References trên Visual Studio (mình gọi tắt là VS) chọn Add reference…

1

 

Bước 2: Trong hộp thoại reference manager nhấn chọn Browse để tìm đến các thư viện hỗ trợ:

1

 

Bước 3: Link đến đường dẫn C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014 cho Civil 2014 và C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015, chọn 3 file tham chiếu: “acmgd.dll” “accoremgd.dll” “acdbmgd.dll” , tiếp theo chọn vào mục C3D chọn file tham chiếu AeccDbMgd.dll, vào mục ACA chọn file AecBaseMgd.dll, nhấn chọn OK để tham chiếu thư viện vào VS:

1

Bước 4: Đổi thuộc tính Copy Local các file tham chiếu này thành False:

1

 

Vậy là xong bước tham chiếu các thư viện hỗ trợ API từ Civil 3D vào Visual Studio.

Chúc các bạn thành công!

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.