Thay đổi .NET Framework và khởi động chương trình Civil 3D

Yuri Boyka July 17, 2015 1

Để khởi động được Civil 3D trong Visual Studio ta cần chọn .Net Framework và Link Debug từ Civil 3D vào Visual Studio

Bước 1: Trong Visual Click phải chuột vào Class chọn Properties:

1

 

Bước 2: Chọn Application, vào mục Target framework chọn .NET Framework tương ứng với từng phiên bản Civil 3D, với phiên bản Civil3D 2014 ta chọn .NET framework 4, với phiên bản Civil3D 2015 cần chọn .NET Framework 4.5:

1

 

Bước 3: Chọn mục Debug, chọn Start external program, sau đó Link đến đường dẫn file acad.exe của từng phiên bản Civil 3D:

1

 

Cuối cùng chỉ cần F5 hoặc chọn nút Start  là chương trình Civil 3D có thể khởi động bằng Visual.

Chúc các bạn thành công!

One Comment »

  1. dohin1992 February 16, 2016 at 11:03 am -

    em dùng civil 2016 với studio 2015 mà em chọn các framework từ 2.0 đến 4.6.1 để add các thư viện mẫu đều bị báo lỗi không tương thích là sao hả admin?

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.