Sử dụng dữ liệu tham chiếu từ Civil3D trong Visual Studio

Yuri Boyka July 18, 2015 0

Để sử dụng được thư viện tham chiếu từ Civil3D, ta phải khai báo (hay gọi tên) các thư viện này ra ngoài Visual bằng cách trên dòng using ta cần thêm:

using Civil = Autodesk.Civil.ApplicationServices;
using Autodesk.Civil.DatabaseServices;
using civsurface = Autodesk.Civil.DatabaseServices.Surface;
using Autodesk.Civil.Runtime;
using Autodesk.Civil.Settings;
using Autodesk.Civil.DatabaseServices.Styles;

Tuy nhiên, Civil 3D có nền tảng là Autocad nên cũng phải cần khai báo bộ thư viện của Cad, nên ta cũng cần thêm vào:

using acad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using data = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;

Ví dụ 1:

1

 

Lúc này chỉ cần nhấn phím tắt F5 hoặc bấm Start trên Visual là chương trình Civil3D sẽ khởi động, sau đó bấm lệnh Netload trong Civil để gọi lệnh trong Visual mà ta đã viết trước đó, file cần Load lên là File .dll nằm trong thư mục debug của Visual:

1

Tiếp theo gọi lệnh: CHAO thì chương trình Civil3D sẽ xuất hiện thông báo mà ta đã thiết lặp:

1

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.