Hướng dẫn sử dụng bản vẽ mẫu trong bộ Viet Nam Kits cho Autocad Civil 3D

Ngô Quốc Việt August 3, 2015 0

1. Khởi đầu dự án mới với mẫu bản vẽ Việt Nam:

Để sử dụng các thiết lập về kiểu hiển thị cũng như kiểu nhãn và công cụ kèm theo bản vẽ mẫu theo mẫu bản vẽ Việt Nam, cần thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1:  Mở bản vẽ mẫu với AutoCAD Civil 3D

+ Bước 2: Lưu bản vẽ mẫu về định dạng bản vẽ thường .dwg bằng cách nhấn mục Save As>Drawing như hình
hdbanvemau1

Hoặc gõ saveas  trên thanh Command line

Bước 3: Tiến hành thiết kế trên bản vẽ đã lưu. Khi đó có thể sử dụng tất cả các thiết lập trên bản vẽ mẫu.

2. Tỷ lệ, đơn vị:

+ Đơn vị: Bản vẽ mẫu sử dụng hệ đơn vị Metric với đơn vị đo chiều dài là m, và đơn vị đo góc là độ

+ Tỷ lệ: Bản vẽ mẫu thiết lập tỷ lệ bản vẽ là 1:1000

hdbanvemau2

3. Khảo sát:

4. Điểm:

4.1. Bộ mã mô tả điểm (Description Key Sets):

hdbanvemau3

 

hdbanvemau4

 

hdbanvemau5

4.2. Kiểu hiển thị điểm:

4.3. Kiễu nhãn điểm:

5. Bề mặt:

5.1. Kiểu hiển thị bề mặt:

hdbanvemau7

hdbanvemau6

5.2. Kiểu nhãn bề mặt:

 

hdbanvemau8

hdbanvemau9

6. Đường tim tuyến:

6.1. Kiểu hiển thị đường tim tuyến:

alignment_vn1

hdbanvemau10

 

6.2. Bộ nhãn đường tim tuyến:

alignment_vn2

6.3. Nhãn yếu tố cong:

6.4. Bộ kiểm tra thiết kế hình học tuyến:

7. Trắc dọc:

7.1. Kiểu hiển thị trắc dọc:

+ Trắc dọc VN – giao thông (Civil3dvn.com)

+ Trắc dọc VN – cấp thoát nước (Civil3dvn.com)

profile_style_vn

hdbanvemau11

 

7.2. Mẫu bảng trắc dọc:

+ Bảng trắc dọc VN – đường giao thông – KS (Civil3dvn.com)

+ Bảng trắc dọc VN – đường giao thông (Civil3dvn.com)

+ Bảng trắc dọc VN – Thoát nước (Civil3dvn.com)

hdbanvemau12

7.3. Bộ kiểm tra thiết kế đường đỏ theo TCVN 4054-2005:

hdbanvemau13

Mỗi bộ kiểm tra bao gồm các kiểm tra theo các nội dung theo TCVN4054-2005 về bán kính đường cong đứng lồi, chiều dài đường cong đứng tối thiểulõm tối thiểu, độ dốc tối đa.

hdbanvemau14

Để thêm bộ kiểm tra thiết kế đường đỏ theo TCVN 4054-2005 khi tạo mới đường đỏ:

hdbanvemau15

8. Bình đồ:

9. Cọc và trắc ngang:

9.1. Cọc:

hdbanvemau16

9.2. Trắc ngang:

9.2.1. Kiểu hiển thị trắc ngang:

section_VN1

9.2.2. Mẫu bảng trắc ngang:

+ Trắc ngang – khảo sát- VN (Civil3dvn.com)

+ Trắc ngang VN (Civil3dvn.com)

section_band_vn

10. Khối lượng:

11. In ấn:

11.1. Khung in:

11.2. Đường cắt bình đồ:

12. Hệ thống thoát nước:

12.1. Đường ống, cống:

12.2. Hố ga:

13. Mái dốc:

14. Phân lô đất:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.