Tạo nhãn trên cống trong Civil3D với ứng dụng API

Yuri Boyka August 28, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách tạo nhãn và gán nhãn cho tuyến cống trong Civil3D:

ObjectId pipeID = ed.GetEntity(opt).ObjectId;

CivilDocument civildoc = CivilApplication.ActiveDocument;

using (Transaction ts =AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.TransactionManager.StartTransaction())

{

ObjectId labelStyleId = civildoc.Styles.LabelStyles.PipeLabelStyles.PlanProfileLabelStyles[0];

PipeLabel.Create(pipeID, 0.5, labelStyleId);     

ts.Commit();

}

6a0167607c2431970b01a5117ac300970c-500wi

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.