Chuyển đổi từ Dynamic sang Static và ngược lại trong Surface trên trắc dọc

Yuri Boyka August 29, 2015 0

Mình xin chia sẻ 1 đoạn code cách updateMode từ Dynamic sang Static và ngược lại của đối tượng Surface trên ProfileView trong Civil3D với ứng dụng API:

Profile _profile = tr.GetObject(_item, OpenMode.ForWrite) as Profile;
if (_profile.ProfileType == ProfileType.EG)
if (_profile.UpdateMode != ProfileUpdateType.Dynamic) _profile.UpdateMode = ProfileUpdateType.Dynamic;
else _profile.UpdateMode = ProfileUpdateType.Static;

1

 

Chúc các bạn thành công!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.