Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 1

Yuri Boyka September 1, 2015 0

Autodesk Navisworks cho phép người dùng tùy biến trên phần mềm với sự hỗ trợ API. Tuy nhiên để có thể tùy biến ứng dụng ta cần tìm hiểu cấu trúc thao tác đến các ứng dụng.

1

 

Plugins – Cho phép mở rộng chức năng trong Navisworks.

Automation – Tự động hóa các chức năng cơ bản.

Applications – .NET thêm các ứng dụng riêng.

Các File tham chiếu chính:

1Autodesk.Navisworks.Api : Thư viện chính trong API, sử dụng khi làm việc với Plug-ins hoặc kiểm soát API.

1Autodesk.Navisworks.Automation: Sử dụng khi tự động các chức năng điều khiển trong Navisworks.

1Autodesk.Navisworks.Controls: Điều khiển và truy cập váo ứng dụng với bên thứ 3.

1Autodesk.Navisworks.ComApi: Tương tác với COM API (Component Object Model Application Programming Interface).

1

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.