Bài 1A: Tạo lô đất từ thanh công cụ

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

1. Các bước tạo lô đất từ thanh công cụ Parcel Layout Tools:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

Cách 1: Vào menu Parcels>Create Parcel by Layout…
parcel1

Bước 2: Thanh công cụ Parcel Layout Tools

parcel2

Để bắt đầu tạo mới lô đất nhấn vào biểu tượng như hình dưới

parcel_toolsbar1

Bước 3: Hộp thoại Create Parcels – Layout:

+ Site: Chọn Site cho lô đất

+ Parcel style: Chọn kiểu hiển thị cho lô đất

+ Label style: Chọn các loại nhãn và kiểu nhãn tương ứng cho lô đất

parcel_toolsbar3

Bước 4: Sử dụng các chức năng trên thanh công cụ Parcel Layout Tools để tạo lô đất

Cách 2: Gõ lệnh CreateParcelByLayout trên thanh  Command Line

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.