Bài 1C: Phân lô đất nằm giữa các tuyến đường

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Parcels>Create ROW

parcel_row1

+ Cách 2: Gõ lệnh CreateParcelROW trên thanh Command Line

Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn lô đất:

Select parcels:

Bước 3: Hộp thoại Create Right Of Way

Chú ý nội dung:

+ Offset From Alignment: Khoảng ốp so với tim tuyến

+ Fillet Radius at Parcel Boundary Intersections:

+ Fillet Radius at Alignment Intersections:

+ Cleanup Method: Có ba lựa chọn như hình dưới

parcel_row3

parcel_row2

Hình dưới đây minh họa quá trình tạo lô đất với Create Row:

+ Trước khi tạo:

parcel_row4

+ Sau khi tạo với chế độ Fillet:

parcel_row5

+ Sau khi tạo với chế độ Chamfer:

parcel_row6

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.