Bài 1B: Tạo lô đất từ đối tượng cho trước

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Parcels>Create Parcel from Objects
parcel4
+ Cách 2: Gõ lệnh CreateParcelFromObjects trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Create Parcels – From objects
parcel5
Bước 3: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn các đối tượng để tạo lô đất
Select lines, arcs, or polylines to convert into parcels or [Xref]:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.