Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học lô đất

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Để sửa đổi yếu tố hình học lô đất có thể sử dụng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Vào Menu Parcels>Edit Parcel>Chọn mục như hình dưới

parcel6

Cách 2: Nhấn chọn lô đất cần sửa đổi yếu tố hình học. Trên thanh Ribbon>thẻ Parcel>bảng Modify>Edit Geometry>bảng Edit Geometry>chọn mục như hình dưới

parcel7

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.