Bài 3A: Kiểu hiển thị lô đất

Ngô Quốc Việt September 19, 2015 0

Bước 1: Có hai phương pháp dưới đây

Phương pháp 1: 

  • Cách 1: Nhấn chọn một lô đất cần sửa kiểu hiển thị rồi nhấn chuột phải chọn Edit Parcel Style…

parcel_style1

  • Cách 2: Nhấn chọn một lô đất cần sửa kiểu hiển thị. Trên thanh Ribbon>thẻ Parcel >bảng Modify>Parcel Properties>Edit Parcel Style

parcel_style2

  • Cách 3: Gõ lệnh EditParcelStyle trên thanh Command Line

Phương pháp 2: Sửa kiểu hiển thị thông qua hộp thoại Parcel Properties.

Trên hộp thoại Parcel Properties, chuyển sang thẻ Information rồi nhấn chọn mục như hình dưới.

parcel_style3

Bước 2: Hộp thoại Parcel Style.

+ Thẻ Information:

parcel_style4

+ Thẻ Design:

parcel_style5

+ Thẻ Section:

parcel_style6

+ Thẻ Display:

parcel_style7

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.