Giới thiệu Navisworks .NET API (Application Programming Interface) đoạn 3

Yuri Boyka October 5, 2015 0

Truy cập vào thuộc tính đối tượng

Thông thường đôi khi chúng ta thường phải nhớ các đối tượng có tên là gì hoặc thuộc tính của chúng là gì?. Tuy nhiên có 1 cách mà các bạn có thể không cần phải nhớ, đó là dựa vào tên hiển thị trên chương trình Navis.

Ví dụ:

– Truy cập thông tin:

PropertyCategory prop_cat = root.PropertyCategories.FindCategoryByName(    PropertyCategoryNames.Item);

– Truy cập giá trị:

DataProperty prop =  prop_cat.Properties.FindPropertyByName(DataPropertyNames.ItemName);

string value = prop.Value.ToDisplayString()

– Tìm kiếm:

Search s = new Search();

ModelItemCollection searchResults = s.FindAll(false);

– Lọc các đối tượng:

foreach (ModelItem item in

Application.ActiveDocument.CurrentSelection.SelectedItems)

{

// Examine item here.

}

Có thể xem ví dụ trong mô hình sau:

cats

 

Như vậy, trong bảng hiển thị có 2 thành phần chính:

1/ Khoanh vùng 1 nhóm đối tượng

2/ Điều kiện của đối tượng

Trong lập trình cũng vậy, thao tác cũng tương tự như trong mô hình ta thao tác việc truy tìm 1 đối tượng:

1/ Tạo ra 1 hộp thoại truy tìm:

Search _search = new Search();

2/ Thêm nhóm đối tượng và điều kiện lọc:

_search.Selection.SelectionAll();

_search.SearchConditions.Add(

SearchCondition.HasPropertyByName(“LcRevitData“,

“LcRevitPropertyElementCategory”).

EqualValue(VariantData.FromDisplayString(“Stairs”)));

3/ Thục hiện việc tìm đối tượng:

ModelItemCollection items = search.FindAll(Application.ActiveDocument, false);

Application.ActiveDocument.CurrentSelection.CopyFrom(items);

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.