Những tính năng mới trong AutoCAD Civil 3D 2016 API

Yuri Boyka October 22, 2015 0

Để tải chương trình cài đặt Civil 3D  2016 các bạn tải theo đường dẫn sau:

http://www.autodesk.com/products/autocad-civil-3d/overview

Ở đây mình muốn nêu ra các tính năng mới trong API:

  • Với Alignment:

– Thông số mới attainmentRegionType được thêm vào SuperelevationCriticalStationCollection::Add(…)

Thông số này được sử dụng trong các AutoAttainmentRegionType, BeginingAttainmentRegion,                                        hoặc EndingAttainmentRegion. Specifying AutoAttainmentRegionType.

  • Với Pipe Networks:

– Một thuộc tính mới với tên là CrossPipeProfile trong

SettingsCmdCreateNetwork::SettingsCmdLabelNewParts , với thuộc tính này cho phép gán nhãn mặc định các Pipe trên Profile View.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.