Tuy nhiên để khai thác công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 thì có vẻ thị trường game là chưa đủ cho “con tàu” này vẫy vùng. Có thể nói những game sắp sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 trong năm 2015 như Dead Island 2, Street Fighter V hoặc Tekken 7 có độ chân thật cao nhưng vẫn chưa đủ để người chơi bị nhầm lẫn giữa cái thật tế và cái ảo trong game.
Công nghệ Unreal Engine 4 trong Dead Island 2

Đồ họa Game Unreal Engine 4 áp dụng cho Kỹ thuật - Tại sao không?

Đồ họa Game Unreal Engine 4 áp dụng cho Kỹ thuật - Tại sao không?

Với sự trợ giúp ngày càng tiên tiến của công nghệ đồ họa, thiết nghĩ từ này chúng ta có thể thấy được trước những căn nhà ảo, những căn phòng ảo như thật trước khi được xây hoặc cả một dự án các kiến trúc vĩ đại trên máy tính với đồ họa trông như thật để có thể tự do chiêm ngưỡng kể cả chỉ với một cái máy tính. Được biết công nghê Unreal Engine 3 đa được áp dụng lên cả Mobile thì thiết nghĩ công nghệ Unreal Engine đời thứ 4 cũng sẽ sớm được áp dụng thôi.

Tuy nhiên để khai thác công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 thì có vẻ thị trường game là chưa đủ cho “con tàu” này vẫy vùng. Có thể nói những game sắp sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 trong năm 2015 như Dead Island 2, Street Fighter V hoặc Tekken 7 có độ chân thật cao nhưng vẫn chưa đủ để người chơi bị nhầm lẫn giữa cái thật tế và cái ảo trong game.