Nhập số liệu khảo sát trong Civil 3D trên trắc ngang

Ngô Quốc Việt February 2, 2016 0

Civil 3D VN rất vui nhận được câu hỏi từ bạn Võ Thanh Sơn <ctylamhongninhbinh@gmail.com> với nội dung như sau:

trong nova số liệu khảo sát trắc ngang thể hiện được địa hình như rãnh thoát nước có sẵn, tường rào,… (có nghĩa là tại một điểm trên mặt bằng có 2 hoặc hơn 2 cao độ. xin hỏi nhập số liệu trong C3D có làm được điều này không? xin cảm ơn

Sơ bộ, chúng tôi xin tóm lược một số ý trả lời bạn như sau:

Trong civil 3d với các vị trí địa hình đặc biệt như rãnh, tường chắn, đường cũ,…bạn nên sử dụng công cụ Breaklines để dựng bề mặt địa hình. Ngoài ra với các địa vật như tường rào sẽ không thể dùng công cụ Breaklines hoặc bề mặt địa hình (Civil 3d không cho phép 2 điểm cũng một vị trí lại có cao độ khác nhau khi xây dựng bề mặt địa hình) nên bạn có thể dựng các block 3d của đối tượng đó trên mặt bằng sau đó cho hiển thị mặt cắt của nó trên trắc dọc, trắc ngang.
Cảm ơn bạn.
Chúc bạn thành công.

Chắc chắn chủ đề này chúng tôi sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn trong một bài viết tới đây.

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.