Tài liệu học Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 6, 2016 1

Vừa qua Ban biên tập Civil 3D VN có nhận được thư của bạn Huỳnh Thế Mạnh có địa chỉ email là <huynhmanh87@gmail.com>. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi.

Qua tiềm hiểu trên mạng em có thấy phần mềm CIVIL 3D rất hay. nhưng người chưa biết gì về cách sử dụng. vậy anh có thể cho em tài liệu từng phần một cũng như cách thao tác, xử lý để xuất ra một sản phẩm dc không ( vd như san nền và thoát nước)

Rất chân thành cảm ơn anh!

One Comment »

  1. hoangson1583 May 6, 2017 at 2:18 am -

    Rất đồng ý với ý kiến trên

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.