Thông tư 06/2016/TT-BXD bổ sung chi phí ứng dụng hệ thống thông tin công trình

Ngô Quốc Việt April 11, 2016 0

Trong thông tư 06/2016/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 10/03/2016 đã bổ sung chi phí cho ứng dụng hệ thống thông tin công trình (Công nghệ BIM) vào một trong các loại chi phí của Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi tiết về thông tư này mời nhấn theo link: Tải xuống

TT06

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.