Khai báo đường cong mưa (IDF) theo cường độ giới hạn trong Storm and Sanitary Analysis

Ngô Quốc Việt January 13, 2017 0

Trong phần mềm Storm and Sanitary Analysys, thông số đầu vào cho phương pháp thích hợp là đường cong mưa (IDF) là đường cong thể hiện mối quan hệ giữa 3 thông số: cường độ mưa, thời gian mưa và tần suất.

Tuy nhiên tại Việt Nam hiện nay dữ liệu về đường cong mưa còn thiếu nên vẫn cần nhập theo cường độ mưa.

Trong bài viết hôm nay xin giới thiệu cách thức nhập dữ liệu cho đường cong mưa với thông số cường độ mưa.

Đầu tiên, nhấn vào mục 1 để mở hộp thoại Project Options và mở thẻ General để khai báo Rational trong mục Hydrology method

st1

Bước tiếp theo, nhấn lần lượt các mục như hình dưới để thiếp lập đường cong mưa theo thông số cường độ mưa lớn nhất.

st2

Chúc các bạn thành công.

Cảm ơn các bạn!

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.