Xây dựng bề mặt tổng hợp từ nhiều bề mặt trong AutoCAD Civil 3D

Ngô Quốc Việt March 8, 2017 0

Để xây dựng bề mặt tổng hợp từ nhiều bề mặt thành phần trong AutoCAD Civil 3D, cần thực hiện lần lượt theo các bước sau:

– Bước 1: Tạo bề mặt mới bằng cách trên menu Surface>Create Surface…

 

– Bước 2:  Trên thanh Toolspace, nhấn dấu + vào bề mặt vừa tạo để mở rộng hết các mục rồi nhấn chuột phải vào mục Edits chọn Paste Surface như hình dưới

 

– Bước 3: Trên hộp thoại hiện ra, dùng chuột kéo chọn các bề mặt cần dán vào bề mặt rồi nhấn OK

 

Kết quả, bề mặt vừa tạo là bề mặt tổng hợp gồm nhiều bề mặt được dán vào và sẽ tự động cập nhật khi một hay nhiều bề mặt dán vào thay đổi.

Chức năng dán bề mặt này trong Autocad Civil 3D ứng dụng trong việc tạo các bề mặt tổng hợp như bề mặt TOP cho toàn bộ hạng mục giao thông, bề mặt san nền tổng hợp dự án

Tham khảo video hướng dẫn tại:

Nguồn: https://www.v3tech.vn/blog/our-blogs-7/post/xay-dung-be-mat-tong-hop-tu-nhieu-be-mat-trong-autocad-civil-3d-2#wrap

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.