Cách nhập dữ liệu định dạng GML vào AutoCAD Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 19, 2017 0

Chú ý định đạng GML là định dạng chuẩn GIS và được nhập vào Civil 3D khi  chuyển sang module Planning and Analysis.

  Bước 1: chuyển sang Map 3D bằng cách nhấn vào mục dưới.

Bước 2: Trên thẻ Insert, nhấn chọn mục Map Import:

  Bước 3:  Chọn định dạng GML rồi chỉ ra file cần nhập:

  Bước 4: Chọn thiết lập mặc định nhấn Ok để nhập:

  Kết thúc, dữ liệu sẽ được nhập vào trong Map 3D dưới dạng các đường đồng mức:

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.