Cách thiết lập kiểu hiển thị đường đồng mức phân tích cho bề mặt

Ngô Quốc Việt September 24, 2017 0

Trong khi sử dụng AutoCAD Civil 3D thường sử dụng các công cụ phân tích bề mặt như phân tích cao độ, độ dốc, đường đồng mức theo cao độ.

Với trường hợp phân tích đường đồng mức theo cao độ, để hiển thị các đường này theo một kiểu hiển thị riêng như đánh mầu cho từng loại đường thì cần tủy chỉnh thiết lập trong Civil 3D để chuyển sang chế độ hiển thị này.

Nếu không thì Civil 3D sẽ hiển thị tất cả các đường đồng mức theo cao độ theo kiểu trong phần user contour trong thẻ Display mục Surface Style.

Để chuyển sang chế độ hiển thị kiểu hiển thị cho từng đường đồng mức, cần làm theo các bước sau:

Bước 1: trên bản vẽ nhấn chọn bề mặt rồi nhấn chuột phải chọn Edit Surface Style

Bước 2: Trên hộp thoại hiện ra, vào thẻ Contours rồi tìm đến mục Contour Rangers và chuyển thiết lập Use Color Scheme thành True để hiển thị kiểu hiện thị theo phần phân tích.

Khi đó, các đường đồng mức tự định nghĩa cao độ sẽ có mầu sắc cũng như linetype theo như thiết lập trong phần phân tích

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.