Tạo mới hệ tọa độ trong AutoCAD Civil 3D

Ngô Quốc Việt January 25, 2018 1

Phần mềm AutoCAD Civil 3D cho phép có thể tạo mới hệ tọa độ địa lý để giúp ích cho công tác khảo sát, định vị công trình. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bước cụ thể để tạo mới một hệ tọa độ quốc gia.

Bước 1: Chuyển đổi sang phần Planning and Analylsis

Bước 2: Trên thẻ Ribbon, chuyển sang thể Map Setup rồi nhấn chọn mục Library như hình dưới.

Bước 3: Trên hộp thoại Coordinate System Library, gõ viet để lọc hệ tọa độ của Việt Nam rồi nhấn chọn hệ tọa độ từ đó nhấn mục Duplicate để sao chép hệ tọa độ này

Bước 4: Sau đó, nhấn chọn hệ tọa độ vừa sao chép rồi nhấn mục Edit để sửa hệ tọa độ này.

Bước 5: Trên hộp thoại Coordinate System>mục Coordinate System, nhập thông tin cho hệ tọa độ bao gồm:

+ Code: Đặt mã tên cho hệ tọa độ

+ Description: Nhập mô tả cho hệ tọa độ

+ Available categories: nhập danh mục cho hệ tọa độ

Bước 6: Trong mục Projection, nhập thông số cho hệ tọa độ

Bước 7: Tiếp tục nhập thông số trong mục Parameters rồi nhấn Save để lưu thông số hệ tọa độ

Như vậy sau khi tạo xong hệ tọa độ, trong Civil 3D có thể sử dụng hệ tọa độ vừa tạo trong công tác khảo sát, định vị cho các dự án.

Trong bài tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi giữa hai hệ tọa độ với nhau trong AutoCAD Civil 3D.

Chúc các bạn thành công

One Comment »

  1. CV3D March 16, 2018 at 3:05 pm -

    Anh Việt cho em hỏi nhờ sau khi mình tạo ra một hệ tọa độ mới theo cách này. Lúc vào bản vẽ chọn khai báo hệ tọa độ ứng với hệ tọa độ vừa tạo thì không hiện ra thẻ geolocation trên thanh ribbon là lỗi gì ạ.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.