Tạo hệ tạo độ VN2000 trong AutoCAD Civil 3D (P1)

trunghieu.engineer March 19, 2018 1

Hệ tọa độ VN2000 sau khi được tạo sẽ được sử dụng cùng bởi AutoCAD Civil3D và Infraworks.
Việc tạo hệ tạo độ trong Civil qua 2 bước chính:
1) Tính tạo độ phẳng của lưới chiếu UTM trong hệ VN – 2000;
2) Lập công thức chuyển đổi giữa hệ WGS-84 quốc tế và hệ VN-2000.
Ta bắt tay vào bước đầu tiên, tính tọa độ phẳng của lưới chiểu UTM trong hệ VN-2000.
B1) Thay đổi giao diện Civil 3D về giao diện Planing and Analysis, truy cập thẻ Map Setup

B2) Dùng chức năng Create Coordinate System:

B3) Tạo Datum cho hệ VN2000, Datum này dựa trên elipsoid WGS84

B4) Chỉ định tạo một datum mới

B5) Nhập thông tin cho Datum mới, lưu ý chọn Eliposoid là WGS84:

Còn tiếp phần 2.

One Comment »

  1. Nam Giang August 18, 2018 at 3:07 am -

    P2 lâu quá anh ơi?!
    Hóng để học hỏi tiếp!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.