Giải thích các thuật ngữ trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt August 21, 2012 0

Giải thích các thuật ngữ trong Civil 3D
Vì trang thuật ngữ vẫn đang dần được hoàn thiện nên có một số thuật ngữ vẫn còn thiếu hoặc chưa dịch xong. Trong quá trình sưu tầm và chuyển ngữ với số lượng thuật ngữ nhiều nên không tránh khỏi thiếu xót. Rât mong các bạn thông cảm và đóng góp ý kiến nhằm ngày càng hoàn thiện hơn.


I. Tổng quan

 1. Survey: Khảo sát
 2. Design: Thiết kế
 3. Analysis: Phân tích
 4. Interface: Giao diện
 5. Volume: Khối lượng
 6. Data: dữ liệu
 7. Visualization:
 8. Label: Nhãn
 9. Style: Kiểu hiển thị
 10. Site: Khu vực dự án
 11. Alignment: Tuyến đường
 12. Parcel: Lô đất
 13. Pipe Network: Hệ thống đường ống cấp thoát nước


  II. Khảo sát

 14. Surface: Bề mặt
 15. Triangle: Lưới tam giác
 16. Surface Label: Nhãn bề mặt
 17. TIN: Viết tắt của từ Triangular Irregular Network
 18. Boundaries: Đường bao bề mặt
 19. Cogo Point: Điểm
 20. Point Group: Nhóm điểm
 21. Point File: file chứa các điểm
 22. List Points: Danh sách các điểm
 23. Contour: Đường đồng mức
 24. Minor Interval: Khoảng chênh giữa các đường đồng mức phụ kề nhau
 25. Major Interval: Khoảng chênh giữa các đường đồng mức chính kề nhau
 26. Contour Intervals: chênh cao hai đường đồng mức kề nhau
 27. Contour – Single: Gắn nhãn cho từng đường đồng mức
 28. Contour – Multiple: Gắn nhãn cho nhiều đường đồng mức
 29. Contour – Multiple at Interval: Gắn nhãn cho nhiều  đường đồng mức và gắn các giá trị này trên các đường đồng mức  cách nhau một khoảng nhất định.
 30. Contour Smoothing: Làm mượt đường đồng mức
 31. Elevation: cao độ
 32. Coordinate: tọa độ
 33. Latitude: Vĩ độ
 34. Longitude: Kinh độ
 35. North: Hướng bắc
 36. South: Hướng Nam
 37. West: Hướng tây
 38. East: Hướng đông
 39. Northing: Tương ứng với tọa độ Y
 40. Easting: Tương ứng với tọa độ X
 41. Spot Elevation: Cao độ tại một điểm
 42. Spot Elevation on Grid: Cao độ tại điểm mắt lưới
 43. Surface Style: kiểu hiên thị bề mặt
 44. Top: đỉnh
 45. Datum: đáy
 46. Top Surface: Bề mặt đỉnh
 47. Datum Surface: Bề mặt đáy
 48. Raise Surface: Nâng bề mặt
 49. Lower Surface: Hạ bề mặt
 50. Mask:
 51. Back side:
 52. COGO: Viết tắt của Coodinate Geometry
 53. Control Point:
 54. Description key: từ khóa mô tả điểm
 55. TIN Volume Surface: Bề mặt phục vụ tính toán khối lượng đào đắp kiểu TIN


  III. Phân lô đất

 56. Site: Khu vực dự án
 57. Parcel: Lô đất


  IV. Mái dốc

 58. Grading: Mái dốc
 59. Grading Infill:  Mái dốc trong miễn khép kín
 60. Feature Line: là đường 3D Polyline có đầy đủ thuộc tính, kiểu hiển thị, nhãn như một đối tượng của Civil 3D


  V. Giao thông

 61. Alignment: tuyến đường
 62. Speed: Tốc độ
 63. Design speed: Tốc độ thiết kế
 64. Design Criteria: Tiêu chuẩn thiết kế
 65. Line: đường thẳng
 66. Superelevation: Siêu cao
 67. Superelevation Attainment Methods: Phương pháp quay siêu cao
 68. Level Crown: Vị trí quay siêu cao một mái đạt độ dốc 0%
 69. End Normal Crown(ENC): Vị trí cuối cùng của đoạn nối siêu cao tương ứng với cọc NC
 70. End Full Super(EFS): Vị trí cuối cùng độ dốc hai mái đạt  độ dốc siêu cao tương ứng với cọc TC
 71. Begin Shoulder Rollover(BSR)
 72. End Shoulder Rollover(ESR)
 73. End Of Alignment(EOA)
 74. Begin Normal Crown(BNC): Vị trí bắt đầu của đoạn nối siêu cao tương ứng với cọc NĐ
 75. Low Shoulder Match(LSM)
 76. Begin Normal Shoulder(BNS)
 77. Begin Full Super(BFS): Vị tri bắt đầu độ dốc hai mái đạt độ dốc siêu cao tương ứng với cọc TĐ
 78. Reverse Crown(RC): Vị trí mái quay siêu cao đạt độ dốc thông thường
 79. Begin Of Alignment(BOA)
 80. End Normal Shoulder(ENS)
 81. Shoulder Breakover(SBO)
 82. Pivot: Trục quay siêu cao
 83. Transition: Đoạn chuyển tiếp
 84. Widening: Mở rộng
 85. Curve: Đường cong tròn
 86. Radius: bán kính cong tròn
 87. Minimum Radius : Bán kính cong tối thiểu
 88. Curve Coefficient: Hệ số K được tính toán bằng độ dài đường cong chia cho độ dốc thay đổi A
 89. Grade Change: Hệ số A độ thay đổi độ dốc
 90. Crest Curve: Đường cong đứng lồi
 91. Sag Curve: Đường cong đứng lõm
 92. Spiral: đường cong chuyển tiếp
 93. Label: nhãn
 94. Legend: Ghi chú
 95. Tag: Cách đánh số thứ tự cho các đối tượng
 96. Alignment Label: Nhãn tuyến đường
 97. Sample Line: Cọc trắc ngang
 98. Curve Mid Point: Điểm tương ứng với vị trí Cọc P
 99. Tangent – Tangent Intersect: Điểm giao hai cánh tuyến tương ứng với đỉnh Đ
 100. Spiral – Spiral Intersect:
 101. Tangent – Curve Intersect: Điểm giao giữa cánh tuyến với đường cong tương ứng với vị trí cọc TĐ
 102. Reverse Spiral Intersect
 103. Reverse Curve – Curve Intersect
 104. Spiral Tangent Intersect: Điểm giao giữa đường cong chuyển tiếp với cánh tuyến tương ứng với vị trí cọc NC
 105. Alignment End: Điểm kết thúc tuyến đường
 106. Spiral – Curve Intersect: Điểm giao giữa đường cong chuyển tiếp với đường cong tròn tương ứng với vị trí cọc TĐ
 107. Alignment Beginning: Điểm bắt đầu tuyến đường
 108. Curve – Tangent Intersect: Điểm giao giữa đường cong với cánh tuyến tương ứng với vị trí cọc TC
 109. Tangent – Spiral Intersect: Điểm giao giữa cánh tuyến với đường cong chuyển tiếp tương ứng với vị trí cọc NĐ
 110. Curve – Spiral Intersect: Điểm giao giữa đường cong tròn với đường cong chuyển tiếp tương ứng với vị trí cọc TC
 111. Geometry: Yếu tố hình học
 112. Horizontal Geometry : Yếu tố hình học trên mặt bằng
 113. Station: Lý trình
 114. Section: trắc ngang
 115. Section Views: Vẽ trắc ngang
 116. Profile: Trắc dọc
 117. Band: Bảng thể hiện thông số trắc dọc hoặc trắc ngang
 118. Surface Profile: trắc dọc đường đen
 119. Profile Views: Vẽ trắc dọc
 120. Corridor: Bình đồ
 121. Corridor Surface: Bề mặt được tạo ra từ  Corridor
 122. Feature Line: đường nối các điểm trong không gian 3D
 123. Grid: Lưới
 124. View Frame: Khung hiển thị
 125. Sheet: Trang in
 126. Dynamic: Tích chất động nghĩa là cập nhậtđược
 127. Static: Tích chất tĩnh nghĩa là không cập nhật được
 128. Assembly: mẫu trắc ngang
 129. Lane: Làn xe
 130. Median: dải phân cách giữa
 131. Shoulder: Lề đường
 132. Daylight: Taluy
 133. Rehabilitation: Cải tạo
 134. Geometry: Yếu tố hình học
 135. Intersection: Nút giao
 136. 2D Polyline: Đường nối các điểm trên cùng mặt phẳng không có cao độ
 137. 3D Polyline: Đường nối các điểm trong không gian 3D có cao độ
 138. A.A.S.H.T.O. : Viết tắt của American Association of State, Highway and Transportation Official
 139. Cant: Đường sắt
 140. End Full Cant(EFC): Vị trí kết thúc đạt độ dốc siêu cao
 141. End Level Rail(ELR): Vi trí
 142. Begin Level Rail(BLR): Vị trí
 143. Begin Full Cant(BFC): Vị trí bắt đầu đạt dốc siêu cao
 144. Chord : Độ dài đường cong tương ứng giá trị K
 145. Delta Angle: Góc chuyển hướng
 146. External Secant(E) Tương ứng giá trị P
 147. Point of Intersection(PI): Giao của hai cánh tuyến tương ứng với đỉnh đường cong
 148. Mid-ordinate(M) tương ứng giá trị P
 149. Tangent(T): Tương ứng giá trị T
 150. Drive: Một chức năng trong Civil 3D cho phép quan sát dọc tuyến đường mô phỏng theo mô hình 3D
 151. Sight Distance: Tầm nhìn
 152. Stop Sight Distance: Tầm nhìn dừng xe
 153. Passing Sight Distance: Tầm nhìn vượt xe
 154. Headlight Sight Distance: Tầm nhìn đèn pha
 155. Clothoid Spiral : Đường cong chuyển tiếp loại Clothoid
 156. North Angle: Góc hướng bắc


  VI. Cấp thoát nước

 157. Storm: Thoát nước mưa
 158. Sanitary: Thoát nước thải
 159. Pipe: đường ống
 160. Inner Pipe Diameter: Đường kính trong của cống tròn
 161. Inner Pipe Width: Bề rộng cống  hộp
 162. Inner Pipe Height: Chiều cao trong cống hộp
 163. Pipe Slope: Độ dốc cống
 164. Start Invert Elevation: Cao độ đáy cống thượng lưu
 165. Start Centerline Elevation: Cao độ tim  cống thượng lưu
 166. Start Crown Elevation: Cao độ đỉnh cống thượng lưu
 167. Pipe Network: hệ thống đường ống
 168. Pressure Network: Hệ thống đường ống có áp
 169. Part List: Danh sách các cống, hầm ga đi kèm với quy tắc .
 170. Part Bulider: Chức năng sửa các yếu tố hình học của cống, hầm ga
 171. Sump Depth: Khoảng cách từ  đáy cống đến đáy hố ga
 172. Structure: Hố ga
 173. Appurtenance: Van
 174. Flow Direction: Hướng nước chảy
 175. Insertion Rim Elevation: Cao độ đỉnh hố ga
 176. Sump Elevation: Cao độ đáy hố ga
 177. Watersheds: Đường phân thủy
 178. Water Drop: Hướng nước chảy của một điểm trên bề mặt
 179. Catchment Area: Diện tích lưu vực
 180. Rules: Quy tắc
 181. Table: bảng
 182. Slope: Độ dốc
 183. Flow rate: Tốc độ chảy
 184. Slope Arrows: Hướng dốc


  VII. Khối lượng

 185. Volumes: Khối lượng
 186. Cut: đào
 187. Fill: đắp
 188. Asphalt: Bê tông nhựa Asphalt
 189. Volume Table: Bảng khối lượng
 190. Mass Haul Diagram: Sơ đồ điều phối đất
 191. Cumulative Volume: Khối lượng tích lũy hay khối lượng cộng dồn
 192. Mass haul line: Đường cong tích lũy
 193. Balance Point: Điểm cân bằng đào đắp 
 194. Grade Point: Điểm chuyển từ đào sang đắp hoặc ngược lại
 195. Borrow: Đất mượn
 196. Borrow Pit: Mỏ đất mượn
 197. Waste: Đất đổ đi
 198. Dump Site: Bãi đổ đất thải
 199. Free Haul Distance: Cự ly kinh tế 
 200. Balance line: Đường điều phối đất.
 201. Grade: Độ dốc
 202. LandXML: một đinh dạng file lưu trữ của Civil 3D
 203. Length: độ dài
 204. Unit: đơn vị
 205. Area: diện tích
 206. Angle: góc
 207. Dimension: Kích thước
 208. Distance: Khoảng cách
 209. Directions: Tọa độ cực của điểm
 210. Base surface: Bề mặt gốc (Tính khối lượng đào đắp)
 211. Acre: Đơn vị đo diện tích tương ứng với
 212. Decimal Degree: Đơn vị của góc trong hệ thập phân
 213. Comparison surface: Bề mặt so sánh (Tính khối lượng đào đắp)

  VIII. Biểu tượng và tên gọi đối tượng trong Civil 3D

  Points: Điểm Point Groups: Nhóm điểm
Point Clouds    Parcels: Lô đất
Surfaces: Bề mặt Alignments: Tuyến đường
   Gradings: Mái dốc Profile Views: Trắc dọc hiển thị
Profiles: Trắc dọc    Feature Lines
Sample Lines: Cọc trắc ngang Section Views: Trắc ngang hiển thị
   Sections: Trắc ngang    Mass Haul View: Sơ đồ điều phối đất
   Mass Haul Line: Đường điều phối đất Pipes: Đường ống
   Pipe Networks: Hệ thống đường ốngg    Pipe Interference Checks
Structures: Hố ga Assemblies: Trắc ngang điển hình
   Corridors: Bình đồ    Subassemblies
   Intersections: Nút giao    Building Sites: Khu vực dự án
   Sites    Survey Figures: Địa vật
   Survey Networks    View Frames: Khung in
   Match Lines: Đường cắt    Superelevation View: Siêu cao
   Catchments    

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.