bình đồ »

Cách ẩn đường Link trên bình đồ trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 0

Bình đồ trong Civil 3D được vẽ với mức độ chi tiết phụ thuộc vào giá trị Frequency như trong hộp thoại dưới đây. Tuy nhiên thường các bạn sẽ muốn ẩn những đường

Read More »