cao độ cọc »

Xuất bảng tọa độ cọc trong Civil 3D

Xuất bảng tọa độ cọc trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 17

Việc xuất bảng tọa độ cũng như cao độ cọc rất quan trọng trong công tác tư vấn thiết kế vì đây là kết quả quá trình thiết kế và số liệu này phục

Read More »