đất không thích hợp »

Đào đất không thích hợp trong Civil 3D

Đào đất không thích hợp trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 13

Bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn về cách đào đất không thích hợp trong Civil 3D. Thuật ngữ đào đất không thích hợp hay còn gọi là vét bùn, bóc

Read More »
Đào đất không thích hợp trong Civil 3D (Phương pháp 2)

Đào đất không thích hợp trong Civil 3D (Phương pháp 2)

Ngô Quốc Việt September 21, 2012 4

Trong một bài viết gần đây thì Civil 3D VN đã giới thiệu với các bạn bài viết về đào đất không thích hợp trong Civil 3D sử dụng Stripping Subassembly. Các bạn có

Read More »