Data Shortcut »

Chia sẻ các đối tượng với công cụ Data Shortcut trong Civil 3D

NgoQuocViet November 7, 2012 0

Thông thường khi thiết kế một dự án hạ tầng sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như khảo sát, thiết kế giao thông, thoát nước, san nền,…Và thường mỗi giai đoạn này

Read More »