độ mở rộng »

Độ mở rộng đường cong có siêu cao trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 5

Phần tiếp theo trong phần siêu cao là cách hiệu chỉnh độ mở rộng trong đường cong có siêu cao theo TCVN: Độ mở rộng đường cong có hai cách tiếp cận khác nhau.

Read More »