mask »

Cách tạo Mask cho bề mặt trong Civil 3D

Cách tạo Mask cho bề mặt trong Civil 3D

NgoQuocViet March 28, 2013 0

1. Khái niệm Mask trong Civil 3D: Mask địch nghĩa tiếng Việt là mặt nạ. Trong Civil 3D nó cũng có ý nghĩa tương đồng với khi được dùng để hiển thị một phạm

Read More »