mắt lưới »

Tạo mắt lưới tọa độ trong khung bản đồ với Civil 3D

Tạo mắt lưới tọa độ trong khung bản đồ với Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 10, 2013 0

Bước 1: Vào Menu Points>Create Points – Surface>On Grid Bước 2: Trên hộp thoại Create Points, nhấn dấu + mở rộng mục Points Creation rồi thiết lập tùy chọn cho các mục như hình dưới.

Read More »