nút giao »

Bản chất thiết kế nút giao trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 17, 2012 3

1. Đặt vấn đề: Trong thiết kế giao thông thì phần nút giao là phần tương đối phức tạp vì tính chất cấu tạo của nút vừa đảm bảo giao thông vừa đảm bảo thoát

Read More »