Point Cloud »

Giới thiệu về Point Cloud trong Civil 3D

Giới thiệu về Point Cloud trong Civil 3D

NgoQuocViet November 13, 2012 0

Point Cloud có thể tạm dịch là đám mây điểm là một tập hợp các vectơ trong hệ tọa độ không gian ba chiều. Những vectơ này luôn được định nghĩa bởi tọa độ

Read More »