quan sát »

Quan sát đồng thời bình đồ – trắc dọc – trắc ngang trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt July 9, 2012 4

Sau thiết kế xong bình đồ bạn sẽ được Civil 3D hỗ trợ một chức năng rất hay là có thể quan sát đồng thời bình đồ, trắc dọc và trắc ngang để hỗ

Read More »