rãnh »

Cách thống kê rãnh trên trắc dọc trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 19, 2012 3

Chú thích: Các bạn có thể sử dụng cách làm trong bài viết này áp dụng cho một số nội dung khác sau: + Trong thiết kế tường chắn: vẽ đường đỉnh cũng như

Read More »