ranh giới đào đắp »

Xác định đường ranh giới đào đắp trong Civil 3D

Xác định đường ranh giới đào đắp trong Civil 3D

NgoQuocViet November 29, 2012 0

1. Giới thiệu: Trong công tác thiết kế san nền, việc xác định ranh giới đào đắp giúp phân chia khu vực san nền thành hai vùng đào đắp riêng biệt. Civil 3D có

Read More »