Rational »

Kiểm tra thủy lực với phương pháp thích hợp (Rational)

Ngô Quốc Việt July 23, 2012 0

Sơ lược về tính thủy lực: Nhiệm vụ của hệ thống thoát nước mưa là vận chuyển lượng nước bề mặt từ các lưu vực tới cửa xả. Như vậy một hệ thống thoát

Read More »