siêu cao »

Tài liệu: Tính toán đoạn nối siêu cao theo TCVN

Tài liệu: Tính toán đoạn nối siêu cao theo TCVN

Ngô Quốc Việt March 26, 2013 0

Read More »

Độ mở rộng đường cong có siêu cao trong Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 5

Phần tiếp theo trong phần siêu cao là cách hiệu chỉnh độ mở rộng trong đường cong có siêu cao theo TCVN: Độ mở rộng đường cong có hai cách tiếp cận khác nhau.

Read More »
Quay siêu cao trong Autocad Civil 3D theo TCVN

Quay siêu cao trong Autocad Civil 3D theo TCVN

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 20

Một trong những nội dung quan trọng khi thiết kế đường ô tô là quay  siêu cao trong đường cong bằng. Phần mềm Civil 3D sử dụng tiêu chuẩn AASHTO để thiết kế siêu

Read More »