số liệu khảo sát »

Nhập số liệu khảo sát địa hình tuyến đường bằng Civil 3D!

Nhập số liệu khảo sát địa hình tuyến đường bằng Civil 3D!

Ngô Quốc Việt June 13, 2012 33

A. Cách nhập số liệu khảo sát: 1. Giới thiệu:  Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, trong đó có khảo sát địa hình, điều chúng ta quan tâm là cách nhập số

Read More »