Subassembly composer »

Bài 3: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học nâng cao

NgoQuocViet October 29, 2012 0

Trong bài trước, chúng ta đã bàn về tạo Subassembly bằng công cụ Subassembly Composer với các yếu tố hình học cơ bản. Trong bài viết này xin tiếp tục chủ đề trên với

Read More »

Bài 2: Tạo Subassembly với các yếu tố hình học cơ bản

Ngô Quốc Việt August 1, 2012 3

Để tạo mới file subassembly, sau khi mở phần mềm Autodesk Subassembly composer, bạn vào menu File như hình dưới: Trong đó: + New: tạo file mới + Open: mở file đã tạo +

Read More »
Bài 1: Giao diện tổng quan và các chức năng cơ bản của Autodesk Subassembly composer 2013

Bài 1: Giao diện tổng quan và các chức năng cơ bản của Autodesk Subassembly composer 2013

Ngô Quốc Việt July 27, 2012 0

Sơ đồ giao diện tổng quan của phần mềm Autodesk Subassembly composer 2013 như hình dưới

Read More »