Thuật ngữ Stop Sight Distance (tầm nhìn dừng xe) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 24, 2012 1

Định nghĩa

 • Là tầm nhìn dừng xe hoặc tầm nhìn hãm xe hay là tầm nhìn được tính trong trường hợp xe cần hãm trước một chướng ngại vật tĩnh nằm trên mặt đường như sơ đồ dưới (gọi là sơ đồ 1) như hình dưới

Sodo1tamnhin.JPG

 • Ký hiệu: trong TCVN thường ký hiệu là S1, trong tiêu chuẩn ASSHITO ký hiệu là SSD là viết tắt của cụm từ Stop Sight Distance
 • Hình ảnh minh họa về tầm nhin dừng xe trong trường hợp đường cong đứng lồi (Crest Curve)

SSD.png

Công thức tính

 • Theo TCVN 4054-05:

Trong đó:

 • là chiều dài xe chạy trong thời gian người lái xe phản ứng tâm lý, là thời gian từ lúc người lái xe nhận ra chướng ngại vật đến khi tác động hãm xe phát hay hiệu quả hãm hoàn toàn. Trong thiết kế đường thường quy định = 1 giây. Do đó:
 • V là vận tốc ô tô trước khi hãm phanh
 • là chiều dài xe chạy trong quá trình hãm xe
 • là cự ly an toàn thường lấy từ 5 – 10 m

Khi tính theo V(km/h), có công thức sau:

 • Tiêu chuẩn TCVN4054-05 quy định
 • Chiều cao mắt người lái xe: 1 m
 • Chiều cao của chướng ngại vật: 0.1 m
 • Theo tiêu chuẩn ASSHITO:

Với:

Trong đó:

= chiều dài xe chạy trong thời gian người lái xe phản ứng tâm lý, m (ft)
V = Vận tốc xe chạy trước khi hãm phanh, km/h (mph)
t = thời gian phản ứng tâm lý, tính bằng giây

Trong đó:

= Chiều dài xe chạy trong quá trình phanh, m (ft)
V = Vận tốc xe chạy trước khi hãm phanh, km/h (mph)
a = gia tốc, m/s^2 (ft/s^2)

Tiêu chuẩn ASSHITO quy định:

 • Chiều cao mắt người lái xe: 3.5 feet
 • Chiều cao của chướng ngại vật: 2.0 feet

Quy định về tầm nhìn dừng xe trong tiêu chuẩn thiết kế

 • Theo TCVN 4054-05:

BangtamnhinTCVN4054-05.png

 • Theo tiêu chuẩn ASSHITO:

MinimumSSDASSHITO.JPG

Tầm nhìn dừng xe trong Civil 3D

Tham khảo cách kiểm tra tầm nhìn trong Civil 3D với bài viết: Kiểm tra tầm nhìn trong Civil 3D

Tham khảo ngoài


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Stop_Sight_Distance

One Comment »

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.